Propagace

Propagace projektu 2022

Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka a výměna osvětlení,v Agraspol Předmíř a.s.

Publicita projektu OP PIK

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025438

Popis projektu: Projekt „Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka a výměna osvětlení, Agraspol Předmíř a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím výměny technologie chlazení mléka za moderní vč. instalace předchlazení, a modernizací soustavy osvětlení na LED zdroje. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.