Rostlinná výroba

Prodej sadbových brambor

Brambory jsou vyprodány!!!

V nabídce sadbových brambor pro rok 2024 jsou tyto odrůdy:

  • Antonia - poloraná odrůda, varný typ A 
  • Red Fantasy - poloraná odrůda, varný typ B
  • Marabel - raná odrůda, varný typ B ( Neni )
  • Anuschka - raná odrůda, varný typ A

Prodejní cena všech odrůd je 18,- Kč za 1 Kg.

Po kliknutí na název odrůdy se otevřou informace k dané odrůdě.

Požadované množství a termín vyzvednutí je nutné předem tel. domluvit na tel. čísle 602 484 022


Prodej obilí

Prodejní ceny (vč. DPH): 

Pšenice    -      700,- Kč / q 

Ječmen    -      700,- Kč / q

Oves        -       700,- Kč / q

 

Za nájem:     -   500,- Kč / q


Společnost hospodaří na celkové výměře 1190 ha registrovaných v LPIS – orná půda tvoří 898 ha, zbytek jsou trvalé travní porosty. Největší zastoupení v osevním plánu mají obiloviny (pro krmné, potravinářské a množitelské účely), dále pak kukuřice, řepka ozimá, konzumní i průmyslové brambory a pícniny.

Hlavním úkolem úseku rostlinné výroby je zajištění dostatečného množství krmiva pro živočišnou výrobu. Velký důraz je kladen na produkci obilí (jako základ krmných směsí pro skot), kukuřice a pícnin (zajištění objemných krmiv). Spolupracujeme také s osivářskými společnostmi, pro které zakládáme množitelské porosty.

Na celé výměře je uplatňovaný konvenční způsob hospodaření s důrazem na dodržení podmínek a pravidel hospodaření na erozně ohrožených půdních blocích.

V roce 2020 bylo celkové zastoupení pěstovaných plodin na orné půdě následující: pšenice ozimá 196 ha, kukuřice 204 ha, řepka ozimá 154 ha,ječmen ozimý 123 ha, oves 50 ha, tritikale ozimé 50 ha, brambory 30 ha, jetel 53 ha, vojtěška 8 ha a travní a jetelotravní směsi 30 ha.