Živočišná výroba

Živočišná výroba

Živočišná výroba

Živočišná výroba

Agraspol Předmíř a.s. chová celkově ve svém uzavřeném chovu 1130 ks na farmách Předmíř a Březí (údaj z 31. 12. 2022). Na farmě Březí jsou kategorie telat na rostlinné výživě, výkrmna býků a odchov jalovic. Farma Předmíř má dojné stádo a kategorie telat na mléčné i rostlinné výživě.

V živočišné výrobě v Předmíři pracuje 17 zaměstnanců. V Předmíři je 14 zaměstnanců v pozici dojičů, naháněčů, stájníků, ošetřovatelů telat, krmičů a dva zootechnici, kteří mají odpovědnost za živočišnou výrobu. V Březí jsou dva zaměstnanci, v Zámlyní jeden ošetřovatel prasat.

Celkový stav stáda je v průměru 390 ks, z toho se dojí v průměru 325 ks krav. Krávy se dojí dvakrát denně v rybinových dojírnách, které jsou dvě vedle sebe. V každé je jeden dojič, který dojí po dvanácti kusech, tudíž v jednu chvíli se dojí 24 ks, které přihání ze sekcí naháněč. Sekce jsou rozdělené na rozdoj + prvotelky (snaha, aby byly prvotelky oddělené od starších krav), vrchol laktace, konec laktace, porodna a suchařky s přístupem do výběhu s krmištěm.

Krávy

U krav se snažíme dbát na prevenci proti mastitidám, dodržovat důkladný postup na dojírně, vápnění postýlek, každodenní hlídání zdravotního stavu pomocí pedometrů a vodivosti mléka z dojírny Fullwood v aplikaci Afifarm. Naším cílem je somatické buňky z kontroly užitkovosti udržovat co nejnižší (průměr z kontrolního roku 2022 byl 199 tis.). K omezování aplikace antibiotik nám napomáhají kultivace z mléka (během roku 2022 bylo vykultivováno 820 kultivací). Kultivují se krávy, které mají z kontroly užitkovosti více jak 200 tisíc. Také se samozřejmě kultivují krávy před zaprahnutím, kde praktikujeme selektivní zaprahování na základě tří požadavků pro zaprahnutí bez antibiotik.

Také se zaměřujeme na celkové zdraví krav po otelení, aby do reprodukce šla každá kráva zdravá (z metabolického hlediska, reprodukčního a samozřejmostí jsou končetiny). Péče o krávy v puerperiu je následující: měření teplot každé krávě 10 dní po otelení, krávy na druhé a vyšší laktaci se po otelení drenčují 3 dny po sobě s pomocí Milktaxi, každé krávě se měří pátý den v laktaci ketóza z krve. Veterinární činnost nám provádí MVDr. Jan Vobr.

Výživu má na starost Ing. Petr Novotný z firmy VVS. Krmiváři krmí krmným taženým vozem Frasto a zakládají na žlab kravám dvakrát denně. Krmná dávka obsahuje objemná statková krmiva, jako jsou kukuřičná siláž, travní senáž, jetelotravní senáž, seno, sláma. Další součástí jsou minerální doplňky, melasa, mláto, kukuřičné výpalky.

Agraspol Předmíř a.s. se zaměřuje na chov plemene Montbeliard ve spolupráci s Plemko s.r.o. Montbeliard je moderně prošlechtěné strakaté plemeno, vyniká velikostí a hloubkou těla, bezkonkurenční je utváření vemen, v němž si nezadá s holštýnem. Pevnost a robustnost končetin a tím i konstituce dodávají montbeliardkám na odolnosti. Při vysoké mléčné užitkovosti tohoto plemene je kladen důraz na obsah složek při minimální konverzi krmivaJe to proto, že pro výběr býků do plemenitby bylo již od roku 1975 uplatněno kritérium spotřeby krmiva na jednotku přírůstku.


 

Telata

Po narození a ošetření pupku je tele napojeno minimálně 3 l mleziva, u něhož se měří jeho kvalita refraktometrem. Kvalitu a množství podaného mleziva ošetřovatel zapíše, dále zapíše čas porodu, čas napojení a jakým způsobem porod probíhal. Kontrola napojení telete se měří z krve, kde se sleduje výsledek celkové bílkoviny. Napájení telat probíhá 2x za den s Milktaxi. Odstav telat na rostlinnou výživu probíhá pozvolně 21 dní, aby se předešlo stresu telat. Starter pro telata je GMO free.